UPUTSTVO ZA AKTIVACIJU VAUČERA


 Vaučeri se izdaju u vrednosti od 200, 500 i 1000 FREEBET-a, kao i 500, 1000, 2000 i 5000 RSD

Kako biste aktivirali vaučer, potrebno je da uradite sledeće:

1. Ogrebite označeno polje na vaučeru (slika ispod), kako biste videli PIN koji vam je potreban za aktivaciju. Serijski broj je jedinstven za svaki vaučer.

Nakon što ste ogrebali označeno polje, na vaučeru se nalaze sve informacije koje su Vam potrebne za aktivaciju.


2. Aktivaciju vaučera vršite sa svog MaxBet naloga izborom stavke “Aktivacija vaučera” koja se nalazi pod “Profil” -> “Uplate/Isplate” (slika ispod).


3. Unesite šifru (u polje šifra) i ogrebani PIN (polje PIN), a potom kliknite na “Aktiviraj”.


Vaš vaučer je uspešno aktiviran, a iznos raspoloživog depozita na Vašem MaxBet nalogu je uvećan za vrednost aktiviranog vaučera.


back