POVEĆAVAMO DOBITKE

Maksimalni mogući dobitak na tiketu zavisi od toga kojoj kategoriji pripadaju izabrani događaji. Iznos maksimalnog mogućeg dobitka diktira kategorija najniže rangiranog događaja na tiketu.

PRIMER: 8 mečeva iz I kategorije, 2 meča iz II kategorije i 1 iz III - maksimalni dobitak će iznositi onoliko koliki je limit za III kategoriju - 5.000.000rsd


VIŠE INFORMACIJA
back